Logo ocelar cz
Jhlogo

ÚNOSNOST PRŮŘEZŮ


Typ výpočtu:

Únosnost průřezu v tahu Npl,Rd:

ČSN EN 1993-1-1(12/2006): čl. 6.2.3 (vzorec 6.6)
Npl,Rd A fy γM0
[kN] [mm2] [MPa]  

Únosnost průřezu v tlaku Nc,Rd:

ČSN EN 1993-1-1(12/2006): čl. 6.2.4 (vzorec 6.10)
Nc,Rd A fy γM0
[kN] [mm2] [MPa]  

Únosnost průřezu v ohybu Mc,Rd:

ČSN EN 1993-1-1(12/2006): čl. 6.2.5 (vzorce 6.13, 6.14)
Třída průřezu:
Mc,Rd W fy γM0
[kNm] [mm3] [MPa]  


Únosnost průřezu ve smyku Vpl,Rd:

ČSN EN 1993-1-1(12/2006): čl. 6.2.6 (vzorec 6.18)
Vpl,Rd Av fy γM0
[kN] [mm2] [MPa]  

reklama sroub a  matka