Logo ocelar cz
Jhlogo

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY


Typ průřezu: Průřez:

Jednotky:
Formát čísel: *10x
Počet des. míst:Fyzikální vlastnosti
G kg/m
A 2
Al m2/m
Ag m2/t

Statické hodnoty
Iy 4
Wel,y 3
Wpl,y 3
iy
Avz 2
Iz 4
Wel,z 3
Wpl,z 3
iz
ss
It 4
Iw 6
Iu 4
iu
Iv 4
iv
Iyz 4
alfa o

Klasifikace dle EN
Ohyb (S235)
Ohyb (S355)
Ohyb (S460)
Tlak (S235)
Tlak (S355)
Tlak (S460)

Vysvětlivky:
G : hmotnost
A : plocha průřezu
Al :
Ag :
Iy, Iz : moment setrvačnosti k ose y, z
Wel,y, Wel,z : pružný modul průřezu k ose y, z ( Wel,y(z) = 2 * Iy(z) / h )
Wpl,y, Wpl,z : plastický modul průřezu k ose y, z
iy, iz : poloměr setrvačnosti k ose y, z ( iy(z) = ODMOCNINA ( Iy(z) / A ) )
Avz : plocha stěny ve smyku
ss : délka tuhé části při uložení nosníku
It : moment tuhosti v prostém kroucení
Iw : výsečový moment setrvačnosti
Iu, Iv : moment setrvačnosti k ose u, v
iu, iv : poloměr setrvačnosti k ose u, v
Iyz :
alfa : úhel mezi osou z a v
Klasifikace dle EN : Klasifikace podle tab. 5.2 ČSN EN 1993-1-1 (12/2006)
 
reklama sroub a  matka