Logo ocelar cz
Jhlogo

ZATÍŽENÍ VĚTREM (ČSN EN 1991-1-4)

Větrná oblast - základní rychlost větru:

Mapa větrných oblastí ČR

Kategorie terénu:

(Při přejetí popisu se objeví obrázek popisující danou kategorii)
0
Moře nebo pobřežní oblasti vystavené otevřenému moři
I
Jezera nebo vodorovné oblasti se zanedbatelnou vegetací a bez překážek
II
Oblasti s nízkou vegetací jako je tráva a s izolovanými překážkami (stromy, budovy), jejichž vzdálenosti jsou větší než 20-ti násobek výšky překážek
III
Oblasti rovnoměrně pokryté vegetací nebo budovami, nebo s izolovanými překážkami, jejichž vzdálenost je maximálně 20-ti násobek výšky překážek (jako jsou vesnice, předměstský terén, souvislý les)
IV
Oblasti, ve kterých je nejméně 15 % povrchu pokryto pozemními stavbami, jejichž průměrná výška je větší než 15 m

Výška konstrukce (m):Dynamický tlak větru qp = kN/m2
vb0 Label
kt Label
z0 Label
zmin Label
kr Label
cr Label
lv(z) Label
vm Label
reklama sroub a  matka