Logo ocelar cz
Jhlogo

ÚNOSNOST UZAVŘENÉHO PRŮŘEZU V KROUCENÍ


VSTUPNÍ ÚDAJE
MEd,y kNm návrhový ohybový moment ( ve směru z )
VEd,z kN návrhová smyková síla ( ve směru z )
MEd,z kNm návrhový ohybový moment ( ve směru y )
VEd,y kN návrhová smyková síla ( ve směru y )
TEd kNm návrhový kroutící moment
b mm šířka průřezu
h mm výška průřezu
tf mm tloušťka příruby
tw mm tloušťka stojiny
bw mm světlá šířka průřezu
materiál

PŘÍMO ZADANÉ PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY
Iy mm4
Iz mm4
Wpl,y mm3
Wpl,z mm3
Avz mm2
Avy mm2Hodnoty z databáze
fy N/mm2
Iy mm4
Iz mm4
Wpl,y mm3
Wpl,z mm3
Avz mm2
Avy mm2

Vypočítané hodnoty
omega mm2
Q1 N/mm
taut,f MPa
taut,w MPa
V*t,z kN
V*t,y kN
V*Ed,z kN 
V*Ed,y kN
Vpl,Rd,z kN
Vpl,Rd,y kN
roy
roz
MV,Rd,y kNm
MV,Rd,z kNm

POSOUZENÍ:
A. ÚNOSNOST VE SMYKU (směr Z):
B. ÚNOSNOST VE SMYKU (směr Y):
C. ÚNOSNOST V OHYBU:
----------------


reklama sroub a  matka