Logo ocelar cz
Jhlogo

MONTÁŽNÍ PODLOŽKY (PODLITÍ SLOUPŮ)

Podlití a montážní podložky dle ON 732615 (12/1978)

Šířka patky Podlití Montážní podložka
    šířka délka tloušťka počet na
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) jednu patku
300 30 60 šířka patky + 100 mm 10 4
8 2
5 4
2 2
600 60 80 šířka patky + 100 mm 15 4
10 4
900 100 8 2
5 4
2 2
1200 90 120 šířka patky + 100 mm 15 8
10 4
1500 150 8 2
5 4
2 2

Poznámky:
- Počet podložek odpovídá podlití o 10 mm většímu.
- Podložky tloušťky 15 mm lze nahradit tlustšími o menším počtu.
reklama sroub a  matka