Logo ocelar cz
Jhlogo

SVAROVÉ SPOJE

VÝPOČET ÚNOSNOSTI KOUTOVÉHO SVARU

Výběr metody výpočtu únosnosti svarového spoje:

 .........................................................................................................

Poznámky k navrhování svarových spojů:

- Koutové svary s účinnou délkou menší než 30 mm nebo menší než šestinásobek tloušťky, větší hodnota rozhoduje, nemají být použity pro přenášení zatížení.
[ČSN EN 1993-1-8, čl.4.5.1(2)]

- Účinná tloušťka koutového svaru nemá být menší než 3 mm.
[ČSN EN 1993-1-8, čl.4.5.2(1)]

- Návrhová únosnot tupých varů s plným provařením se má uvažovat stejná jako návrhová únosnost slabší ze spojovaných částí az předpokladu, že je svar proveden vhodným přídavným materiálem, který zajistí v celé oblasti svaru mez kluzu a pevnost ne menší, než jaká je požadována pro základní materiál.
[ČSN EN 1993-1-8, čl.4.5.2(1)]
reklama sroub a  matka