Logo ocelar cz
Jhlogo

POŽÁRNÍ ODOLNOST
A. Výpočet požární odolnosti na základě stupně využití průřezu

Stupeň využití průřezu (0-1)


Výpočet času na základě stupně využití průřezu
Am mm
V mm2
Am/V m-1
krit. teplotal °C
čas min


Vysvětlivky:
xxx

reklama sroub a  matka