Logo ocelar cz
Jhlogo

PŘÍPOJ NOSNÍKU POMOCÍ ČELNÍ DESKY


ÚNOSNOST PŘÍPOJE NOSNÍKU POMOCÍ ČELNÍ DESKY VRd

VRd VRd,1 VRd,2 VRd,3 VRd,4 VRd,5 VRd,6 VRd,7
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]


JEDNOTLIVÉ KAPITOLY VÝPOČTU:

1. Šrouby ve střihu VRd,1:
ČSN EN 1993-1-8(12/2006): čl. 3.6.1 (tabulka 3.4)
VRd,1 r.s. n αv fub As γM2
[kN]       [MPa] [mm2]  

2. Čelní deska v otlačení VRd,2:
ČSN EN 1993-1-8(12/2006): čl. 3.6.1 (tabulka 3.4)
VRd,2 k1 αb fu d t γM2 fub e1 d0 p1
[kN]     [MPa] [mm] [mm]   [MPa] [mm] [mm] [mm]

3. Podporující prvek v otlačení VRd,3:
ČSN EN 1993-1-8(12/2006): čl. 3.6.1 (tabulka 3.4)
VRd,3 k1 αb fu d t γM2 fub e1 d0 p1
[kN]     [MPa] [mm] [mm]   [MPa] [mm] [mm] [mm]

4. Čelní deska ve smyku (plný průřez) VRd,4:
ČSN EN 1993-1-1(12/2006): čl. 6.2.6 (vzorec 6.18)
VRd,4 Av n r.s. fy γM0
[kN] [mm2]     [MPa]  

5. Čelní deska ve smyku (oslabený průřez) VRd,5:
ČSN EN 1993-1-1(12/2006): ...
VRd,5 Av,net n0 d0 fu γM2
[kN] [mm2]   [mm] [MPa]  

6. Únosnost stěny nosníku ve smyku VRd,6:
ČSN EN 1993-1-1(12/2006): čl. 6.2.6 (vzorec 6.18)
VRd,6 Av fy γM0
[kN] [mm2] [MPa]  

7. Únosnost koutového svaru VRd,7:
ČSN EN 1993-1-8(12/2006): čl. 4.5.3.3 (vzorec 4.4)
VRd,7 fu aw Lw βw γM2
[kN] [MPa] [mm] [mm]    

reklama sroub a  matka